Cais diddorol iawn ar greu rhwydwaith – a gwir gwerth methiannau

Wedi rhywfaint o fwydro cychwynnol yn fan hyn am bwysigrwydd cysylltu pobl, fydd o ddim yn dy synnu di i mi fod wrth fy modd o weld syniad newydd yn ymddangos ar Twitter heddiw - @YRhwydwaith sydd yn arwain at http://yrhwydwaith.com - er mwyn 'hyrwyddo cynnwys digidol Cymraeg'. Mae'r syniad wedi'i ddatblygu gan Huw Marshall o S4C, … Parhewch i ddarllen Cais diddorol iawn ar greu rhwydwaith – a gwir gwerth methiannau

Beth fyddai’r pwrpas cysylltu pobl gyda’i gilydd? Beth sydd i’w ennill o’i wneud?

Yn y post blaenorol, cychwynnais ar hyd llwybr yn gofyn sut fath o beth byddai rhyddid y mae modd i ni gymryd heb ganiatad neb arall - a'r fan gychwyn roeddwn yn cynnig oedd yr angen i gysylltu pobl gyda'i gilydd. Yn amlwg, mae pawb wedi'i gysylltu mewn rhyw ffordd yn barod - cysylltiadau ydy … Parhewch i ddarllen Beth fyddai’r pwrpas cysylltu pobl gyda’i gilydd? Beth sydd i’w ennill o’i wneud?

Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni'n mesur bob math o batrymau iechyd eraill - gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed - ond tybed faint o oriau cwsg (un o'r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy'n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi'n chwarter i bump bore … Parhewch i ddarllen Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?