Bore llawn addewid

Wel oedd hynna'n rhyfedd. Gweiddi ar y plant bod 'cyfle olaf am gwtsh' (sef bod hi'n 5 munud i 8 ac amser iddyn nhw siapio hi) - a dyna lle oedd y ddau, wedi gwisgo, wedi cael brecwast, yn barod am y diwrnod (ac yn reit falch ohonyn nhw eu hunain!). Hen ddigon o amser … Parhewch i ddarllen Bore llawn addewid

Trio eto…

Aeth heddiw rhwng y cŵn a'r brain braidd - prin wedi cael cyfle i wneud mwy na llond llaw o bethau oedd eu hangen rhwng y galwadau ffôn gwahanol yn trio gweithio allan os oedd fy mam yn cael dod adref neu beidio, ac wedyn yn mynd ati hi yn yr ysbyty a chael clywed … Parhewch i ddarllen Trio eto…

Hwyr a hercan

Bach yn hwyr cychwyn arni heddiw am fod angen pigo i dref am hercan - teimlo'n oer rwan...;-) A'r gwaith dwfn am heddiw - bwrw ymlaen efo cynnwys ebyst y cwrs 6 munud, a'u trosglwyddo wedyn i Kajabi. Gwaith caib a rhaw diflas - bydda i'n falch iawn pan fydd drosodd...