Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai...;-) Ia, mae'n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar - os ydan ni'n derbyn bod hi'n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi … Parhewch i ddarllen Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Cyfarfod Plaid Cymru cyntaf i hogyn heb ffydd…

Roeddwn i'n hwyr iawn yn ymaelodi efo Plaid Cymru, er mawr syndod i fi fy hun.  Roedd bwriad gen i ymaelodi yr un adeg i mi ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith a Cymuned, yn Eisteddfod Dinbych 2001 - yr ail dro i mi fynd i'r Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi paratoi'r frawddeg 'Gaf i ymaelodi, os … Parhewch i ddarllen Cyfarfod Plaid Cymru cyntaf i hogyn heb ffydd…