Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod?

O. Hanner dydd yn barod, a dyma fi'n gwneud y peth cyntaf ar fy rhestr beunyddiol... wps! Eto, weithiau mae'n rhaid cydnabod pan ti wedi blino - a dwi wedi blino. Dydd Iau wythnos diwethaf es i Gaerdydd am gyfarfod efo'r TUC - nos Wener bues i yn Llanelli am bwt ar Heno am Common … Continue reading Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod?

Advertisements

Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…

Roedd yn braf cael pawb at ei gilydd ddoe - dan ni'n gobeithio gwneud hynny'n amlach. Ac roedd yn brafiach byth i fedru gyrraedd adref a chynnig gwaith i aelod newydd o staff - bydd yn galluogi ni i gynnig pecyn llawnach i'n dysgwyr Cymraeg...:-) Heddiw, mae gen i dipyn o waith 'dal i fyny' … Continue reading Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…