Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?!

Adref o Gaerdydd ddoe - wedi un o'r cyfarfodydd mwyaf difyr dwi wedi cael ers peth amser, efo Colin Paterson, a phob math o syniadau cyffrous yn codi ohono fo - diwrnod o rasio i ddal i fyny heddiw (yn enwedig efo'r ffaith bod ni wedi cael wythnos wael efo'n hysbysebion, ac wedi gorfod gweithredu … Parhewch i ddarllen Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?!