Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?!

Adref o Gaerdydd ddoe - wedi un o'r cyfarfodydd mwyaf difyr dwi wedi cael ers peth amser, efo Colin Paterson, a phob math o syniadau cyffrous yn codi ohono fo - diwrnod o rasio i ddal i fyny heddiw (yn enwedig efo'r ffaith bod ni wedi cael wythnos wael efo'n hysbysebion, ac wedi gorfod gweithredu … Parhewch i ddarllen Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?!

Newidiadau bach pwysig

Dau beth gwahanol iawn i ddiwedd wythnos diwethaf - wedi penwythnos o beidio meddwl am waith o gwbl, dwi'n teimlo'n llawer mwy ffres... Oce, *bron* peidio meddwl am waith o gwbl - mewn sgwrs fach efo Jesse, wnaethon ni weld bod un problem bach ar ein tudalen glanio sydd yn effeithio'n negyddol ar ein canrannau … Parhewch i ddarllen Newidiadau bach pwysig