Cyfnod bach stormus

A dyma fi'n cychwyn arni erbyn chwarter i ddeg - ia, dyna bydd y school run a tomen o lestri yn gwneud i rywun...;-) A dim ond pwt bach o waith bydd hi hefyd, cyn bydd rhaid i mi fynd i mewn i'r ysbyty eto - mae mam i'w gweld yn gwneud yn iawn, ond … Parhewch i ddarllen Cyfnod bach stormus

Wythnos newydd, pris newydd

Dan ni 'di cael rhediad go lew o ostwng pris y cwrs 6 mis i £100, ac mae wedi helpu ni i gyrraedd llawer iawn o ddysgwyr newydd - ond oedd o wastad yn mynd i fod yn dalcen caled i'w gadw i fynd am yn hir iawn, ac erbyn hyn (er gwaethaf caredigrwydd pawb … Parhewch i ddarllen Wythnos newydd, pris newydd

Hwyr a hercan

Bach yn hwyr cychwyn arni heddiw am fod angen pigo i dref am hercan - teimlo'n oer rwan...;-) A'r gwaith dwfn am heddiw - bwrw ymlaen efo cynnwys ebyst y cwrs 6 munud, a'u trosglwyddo wedyn i Kajabi. Gwaith caib a rhaw diflas - bydda i'n falch iawn pan fydd drosodd...