Amser i anadlu

Roedd ddoe yn brysur, fel y disgwyl - mae dal tipyn o waith gynnon ni i wneud yn siwr nad ydw i'n treulio gormod o amser yn ateb sylwadau ar Facebook ayyb, ond mi ddaw. Mae heddiw yn gliriach - tipyn o waith sgwennu i'w wneud, ac wedyn bydda i'n bwrw ymlaen efo trosglwyddo cynnwys … Parhewch i ddarllen Amser i anadlu

Adeiladu at waith dwfn

Cychwyn yr wythnos, ac mae'n teimlo'n syth bin bod gormod o bethau yn chwyrlîo o gwmpas - diwrnod o redeg ar eu holau nhw bydd o, felly. Rhaid gwneud cynnydd yr wythnos hon efo trefniadau ar gyfer y parti penblwydd ym mis Mai, efo arbrofion hysbysebu newydd, ac efo symud cynnwys i'r llwyfan newydd. Wedi'i … Parhewch i ddarllen Adeiladu at waith dwfn