Dibynnu ar y tywydd

Dwi'n teimlo'n sbonciog ac yn llawn brwydfrydedd ac optimistiaeth bore 'ma. Cornel wedi'i throi efo'r busnes? Neu jesd bore heulog?...;-) Weles i rywbeth yn ddiweddar yn awgrymu bod pobl pesimistaidd yn debycach o lwyddo mewn busnes. Efallai bod fi'n gwneud gwaith gwell yn nhywyllwch y gaeaf, ac yn dipyn o liability unwaith i'r haul gyrraedd... … Parhewch i ddarllen Dibynnu ar y tywydd

Arferion

Un wendid sydd gen i ydi sut dwi'n diflasu ar ormod o drefn. Dwi'n gallu teimlo mod i mewn rhigol yn rhy hawdd - ac wrth gwrs un o'r pethau sydd angen i adeiladu unrhyw fath o sefydliad (busnes, cymdeithas, beth bynnag) ydi cysondeb. Rhyw ddiwrnod, bydd rhaid i ni gael beth mae Americanwyr yn … Parhewch i ddarllen Arferion

Hwyr a hercan

Bach yn hwyr cychwyn arni heddiw am fod angen pigo i dref am hercan - teimlo'n oer rwan...;-) A'r gwaith dwfn am heddiw - bwrw ymlaen efo cynnwys ebyst y cwrs 6 munud, a'u trosglwyddo wedyn i Kajabi. Gwaith caib a rhaw diflas - bydda i'n falch iawn pan fydd drosodd...