Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Ar y cyfan, Catrin sydd yn mynd â'r plant i'r ysgol, yn bennaf am bod hi'n gwybod byddai'n well gen i tasen nhw ddim yn mynd o gwbl (ond stori arall ydi hynna). Heddiw, ar ôl iddi frifo ei bys yn chwarae'n wirion efo'r plantos ddoe, fi oedd yn gorfod mynd, yn edrych wedi dychryn … Parhewch i ddarllen Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Dannedd a nofio

Mae dannedd mam yn dechrau disgyn allan - wel, darnau ohonyn nhw, felly mwy o trips bach at y deintydd ar y gorwel - ac mae 'na frwydr mam vs merch am dacluso stafell wely yn mynd ymlaen - ac ansicrwydd os ydi Angharad am ddal ymlaen efo gwersi nofio ta nofio fel teulu yn … Parhewch i ddarllen Dannedd a nofio