Angen amser meddwl

Mae dal cymaint yn mynd ymlaen ar y funud - paratoi at lawnsio'r cwrs Sbaeneg 6 mis/6 munud, trafodaeth cynyddol cymhleth efo partner mawr posib, bwrw ymlaen efo'r hysbysebion a sicrhau bod ni'n ddigon hyderus bod ni'n tracio eu canlyniadau yn ddigon manwl i fedru cynyddu ein gwariant yn ddiogel... Mewn ffordd, mae gen i … Parhewch i ddarllen Angen amser meddwl

Bore bach hectig

Angharad yn sâl, Beuno a'i ben yn mynd i bob man (ond chwarae teg, wedi bwrsio dannedd a chael bag ysgol erbyn hyn) - Catrin heb gysgu fawr dim - finnau'n gorfod mynd â Beuno i'r ysgol, gwneud yn siwr fod o'n cael amlen wedi argraffu i Catrin gan ffrind, ac wedyn bod adref mewn … Parhewch i ddarllen Bore bach hectig