Cyfnod tyfu

Doeddwn i erioed wedi meddwl amdanaf fi fy hun fel person busnes.

Ac eto, mae’n hynod diddorol beth dach chi’n gorfod dysgu wrth fagu busnes – ac yn sicr, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu yn gyffredinol.

Am flynyddoedd, roedd modd i ni ffocysu ar adeiladu cyrsiau a strwythurau cefnogi dysgwyr, gan wario hynny o arian daeth i mewn ar gostau gofod ar y we, ac wedyn cyflog rhan amser i mi – wedyn cyflog llawn amser, ac wedyn cyflog llawn amser i Ifan – a dyna lle dan ni wedi bod am y pum mlynedd diwethaf.

Ond rwan dan ni’n tyfu – ac mae hysbysebion llwyddiannus yn dod â mwy o ddysgwyr i mewn, sydd wedyn angen mwy o gefnogaeth, sydd yn galw am gyflogi mwy o bobl – ac yn sydyn iawn, mae tardegau gwerthu gynnon ni, ac mae hynny’n newydd ac yn eithaf dychrynllyd.

Dan ni ddim yn licio dibynnu ar i’r hysbysebion lwyddo yn ddi-ffael – achos tydyn nhw ddim, byth. Felly rwan mae cychwyn ar y gwaith o hyrwyddo ein cyrsiau tymor hir – y cwrs 6 munud y diwrnod am £10 y mis – gan wybod nad ydi’r incwm oddi wrth hynny (yn wahanol i’r £100 am y cwrs 6 mis) yn diflannu dros nos.

Unwaith bydd ein sail tanysgrifiadau yn fwy na’r costau cyflogaeth, bydd modd i mi ffocysu llawer mwy eto ar ein methodoleg a’n patrymau cefnogi – ac hefyd bydd modd hysbysebu mewn mwy o ffyrdd creadigol, pan na fydd angen yr ROI bondigrybwyll arnon ni yn syth bin.

Mae o’n ddifyr. Ond dwi’n edrych ymlaen at droi fy ffocws at y methodoleg eto…:-)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s