Arian ac yn y blaen

Wel, diwrnod dwys oedd hi ddoe, yn trio gweithio allan beth ydi’r realiti o ran ein llif arian – mae Iestyn yn tueddu i fod yn ofalus, dwi’n tueddu i fod yn or-optimistaidd, ac roedd Jesse yn chwilota am y gwir rhywle rhwng y ddau ohonom ni. Roedd profiad Jesse yn amlwg, yn enwedig yn y ffordd roedd o’n chwilio am y fodel mwyaf syml bob tro.

Ac i orffen y diwrnod, dyma cynnig buddsoddiad sylweddol yn cyrraedd, a dyna bydd llawer o’r gwaith trafod heddiw – cymhleth, efallai, ond cyffrous.

Mae’r arwyddion i gyd yn dangos bod ni’n mynd i’r cyfeiriad iawn fel cwmni, a bod angen i ni ddod i arfer efo cylch gwerthu – sydd yn dal i fod yn beth eithaf newydd i ni, wedi blynyddoedd o incwm sefydlog iawn trwy danysgrifiadau.

Reit – prosiectau ieithyddol eraill.

Cafodd Iestyn a finnau deg munud yn y car ar y ffordd adref neithiwr, ac fel arfer, hyn oeddwn ni’n siarad amdani.

Mae’n gallu bod yn gryfder ac yn wendid gynnon ni – yn gryfder am mai dyma’r angerdd sydd yn ein cadw ni i fynd pan mae pethau’n anodd, ond yn wendid am bod ni yn hawdd iawn yn gallu treulio gormod o amser yn meddwl am beth dan ni isio gwneud ‘unwaith bydd yr arian ar gael’. Ond dan ni byth yn stopio gwneud y gwaith er mwyn cyrraedd, ‘chwaith…;-)

Dan ni’n gweld hi, mwy neu lai, mewn dwy gam.

I ddechrau, cyntaf bydd llif arian y cwmni yn galluogi, byddwn ni’n licio ariannu prosiectau ieithyddol beiddgar sydd ddim yn cael cefnogaeth o gyfeiriadau eraill – mae cymaint o waith arbrofol, syniadau creadigol, sydd ddim yn agos at fod yn deilwng ar gyfer arian sych y llywodraeth, lle mae ychydig o gefnogaeth yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Wedyn (a byddai angen cryn dipyn yn fwy o arian i hyn) dan ni efo syniadau ein hunain byddwn ni’n licio codi yn brosiectau go iawn – ffyrdd i rannu cerddoriaeth Gymraeg yn bellach, ffyrdd i ryddhau mwy o bobl i weithio ar brosiectau ieithyddol, ffyrdd i dynnu pobl at ei gilydd mewn cymunedau lle mae gwaith ar gael oherwydd prosiectau ieithyddol hir-dymor.

A’r neges i fi fy hun o ran gwneud gwaith dwfn ydi – daw’r amser wedyn am y prosiectau. Rhaid creu’r llif arian fel cam cyntaf.

Efallai bydda i’n gofyn i Catrin roi peltan bach bob bore i atgoffa fi…;-)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s