Salwch ac esgusodion eraill

Ia, wel, dyna fi, ynde – dechrau gwella o’r annwyd yma, ac yn anghofio’n llwyr am fy ymrwymiad i flogio-dyddiadur bob dydd er mwyn gwella cysondeb ac eglurder meddwl.

Felly tebyg bod faint o eglurder meddwl sydd gen i yn… wel, eglur…;-)

Ond diwrnod arall o ffocysu ar y llif arian, a’r camau sydd angen i gyrraedd y pwynt lle bydd modd i ni feddwl am gyflogi mwy o bobl a chynyddu ein hysbysebu – dyna bydd y gwaith am y mis neu ddau nesaf, bydd yn gwneud y nodiadau yn fan hyn mymryn yn ddiflas am sbel, mae’n siwr.

Un peth dwi’n bwriadu gwneud dros y mis neu ddau nesaf ydi cyfrannu llawer iawn mwy ar dudalen Facebook SSi – mae cymaint o onglau gwahanol yn perthyn i beth dan ni’n gwneud a sut mae’r cyrsiau yn gweithio, ac ar ôl blynyddoedd o drio esbonio, a thueddu i or-esbonio, dwi bellach yn meddwl bod gen i’r gallu i wneud gwaith gwell o ran ffocysu ar un pwynt bach am y tro – a gobeithio bydd cyhoeddi cynnwys o werth yn amlach ar Facebook a Twitter hefyd yn arwain at rywfaint o gynydd trosiant (er bydd rhaid i ni fod yn ofalus am sut dan ni’n mesur pethau, wrth gwrs).

Sydd ddim wastad yn hawdd – mae anghysondebau ar y funud o fewn ein darparwr ‘derbyn taliadau cardiau’, sydd yn her – mae tipyn o waith eto cyn i ni adeiladu trefn adrodd digon clir a chryf i ddelio efo problemau fel hynna, ond mi ddaw.

O, ac esgus da gen i am anghofio blogio bore ‘ma – erbyn 7.20 fues i wrth ochr y lôn ger Capel Bryn yn aros am bas gan Gwyn Llywelyn i lawr i gyfarfod arbennig YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt.  Diolch o galon i Gwyn am ddreifio’r holl ffordd – roedd yn braf iawn cyfarfod pobl newydd a gweld nifer o hen ffrindiau – roedd y diwrnod yn argoeli’n dda iawn i’r mudiad, dwi’n credu, er gwaetha’r lwc gwael iddyn nhw bo fi ‘di cael fy ethol ar y pwyllgor canolog newydd.

Ond argian dwi ‘di blino rwan. Dechrau mynd yn rhy hen i’r holl rhedeg-o-gwmpas-y-wlad ‘ma…;-)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s