Annwyd a hunan-dosturi

Ych.

Y peth cyntaf bore ‘ma (wedi gwneud brecwast i’r plant a golchi llestri) ydi llyncu llond llaw o ffisig annwyd a syth yn ôl i ‘ngwely, yn y gobaith bydd yr annwyd ‘ma yn clirio rhywfaint.

Mae’n brawf da ar y syniad o ‘waith dwfn’, mae’n siwr – achos fel arfer ar ddiwrnod fel heddiw, potsian byddwn i – yn mynd ar ein fforwm ac yn smalio bod siarad efo pobl yn cyfrif fel gwaith. Dwi’n teimlo’r temtasiwn i’w wneud rwan – i gael dweud wrth ein dysgwyr hyfryd bod annwyd arna i, a bo fi isio i bobl ddweud ‘bechod’ wrtha fi, ac efallai mwytho fy mhen ychydig bach a dod â siocled poeth mewn mwg mawr.

Ond na – dwi am wrthsefyll.

Gen i sgwrs efo Iestyn – dan ni’n dechrau llwyddo efo gweld y llif arian yn well, sydd yn hanfodol bwysig wrth i ni gynyddu ein costau hysbysebu – ac mae’n rhaid dal ymlaen i gael y maen i’r wal efo hynna.

Wedyn dwi am wneud rhestr o gamau gweithredu yn dilyn cyfarfod difyr iawn ddoe (dwi ddim yn siwr os ydi hi’n iawn i mi ei drafod yn agored eto, felly calla dawo am y tro) – gwaith sydd efo’r potensial i wneud cryn dipyn o wahaniaeth i’r cwmni.

Ac mewn ffordd, wrth ofyn y cwestiwn i fi fy hun am bwysigrwydd y gwahanol pethau dwi’n gallu bod yn gweithio arnyn nhw, dwi eisoes yn dechrau gweld yn gliriach – mae ‘gwaith dwfn’ difyr i mi wneud (fideos yn cyflwyno syniadau’r methodoleg, llyfrau yn gwneud yr un peth, datblygu cyrsiau newydd) ond mae fy mhrif cyfrifoldeb rwan hyn ydi sicrhau bod y cwmni yn tyfu i’r pwynt lle bydd modd i ni gyflogi pobl i gadw’r tyfiant i fynd.

Hynny yw, mae’n rhaid i mi haeddu’r cyfle i ffocysu ar y gwaith dwfn mwyaf difyr…

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s