Cynlluniau a jôcs gwael eraill

Wel, mi gychwynais i arni yn wych ddoe – dim lol, dim petha-tynnu-sylw, jesd agor y chromebook, sgwennu’r dyddiadur, cau’r Chromebook a dechrau meddwl (efo llyfryn nodiadau).

Sgwennais i restr uchelgeisiol o bethau hoffwn i eu cyflawni (efallai bydda i’n teimlo’n ddigon di-gywilydd i’w rhannu rhywbryd), ac wedyn dechrau ffocysu ar un elfen o’r gwaith – a’r elfen honno yn un difyr iawn i mi.

Wythnos diwethaf, ges i sgwrs efo Emyr Llywelyn – un o fy arwyr pennaf.  Mae o wedi bod yn gweithio ar niwroleg iaith ers chwarter canrif, ac wedi datblygu arddull yn benodol ar gyfer teuluoedd ifanc – rhywbeth dwi wedi bod efo diddordeb ynddo fo ers peth amser, ond yn gwybod yn iawn nad ydi’r arddull SaySomethingin yn gweithio ar gyfer plant o dan tua 7 oed.

Mae arddull Emyr wedi cael ei phrofi yn llwyddiannus, ond heb gael cefnogaeth swyddogol y Llywodraeth (camgymeriad mawr gan y Llywodraeth, tybiwn i) – ac roeddwn ni isio trafod ffyrdd posib i gydweithio.

Erbyn hanner wedi deg ddoe, roedd gen i gynllun bras sydd efo’r potensial i lwyddo, dwi’n credu.

Ac efo’r momentwm hynny, es i ymlaen i sylweddoli y byddai’n llesol gwneud rhes o fideos yn ffocysu ar brif pwyntiau sydd yn wahanol am arddull SSi – rhyw fath o gyflwyniadau dwys yn ffocysu ar un peth ar y tro, rhywbeth sydd wedi bod yn fy meddwl ers rhoi dwy gyflwyniad yng Ngŵyl Cymry Gogledd America eleni.  Wnes i ddarllen tipyn o lyfrau adeg hynny ar sut i gyflwyno yn dda (gan gynnwys ‘Talk like TED‘, diolch i awgrym gan Steve) – pob un yn pwysleisio bod angen cadw’r cyflwyniad yn fyr, a finnau’n gorfod siarad am awr bob un, ond stori arall ydi hynna.

Erbyn un ar ddeg, roedd gen i restr o 13 o bynciau posib, gwerthchweil, a’r teimlad bod y diwrnod yn mynd yn dda.

A diolch byth am hynny, achos dyna oedd ei ddiwedd.

Y peth nesaf, weles i neges yn tynnu fy sylw at drafodaeth am lif arian y cwmni – ac i ffwrdd â mi i lawr y twll cwningen am weddill y diwrnod – negeseuon nôl ac ymlaen efo Iestyn, efo Jesse, efo Ifan, gwaith mathemategol, y cylch dieflig arferol, mewn ffordd.

Doedd o ddim yn fater o banig – fel mae wedi bod yn aml dros y deng mlynedd diwethaf! – dan ni bellach wedi cyrraedd y pwynt lle mae’r hyn sy’n mynd allan mwy na heb yn gyfateb i faint sy’n dod i mewn – ond wrth i ni gynyddu faint dan ni’n gwario ar hysbysebu, mae pob dim yn symud yn gynt, ac mae angen mireinio ein sustemau i ddelio’n well efo hynny. Mae’n waith cwbl angenrheidiol, ond bach yn rhwystredig – byddwn i’n licio chwifio ffon swynol a chael y drefn fel sydd isio, ond mi ddaw.

Roedd hi’n wyth o’r gloch arna i yn rhoi’r ffôn i lawr yn y pen draw – a dwi ddim fel arfer yn colli amser efo’r plant fel yna.

Ond dyma’r peth – taswn i wedi dechrau efo fy ebyst a chael fy nhynnu i mewn i’r cawl yn syth, byddai hi wedi teimlo fel diwrnod cyfan yn rhedeg mewn cylchoedd bychain – ond er i mi fod wedi blino tipyn erbyn y diwedd, roedd y teimlad yna o fod wedi cyflawni gwaith gwirioneddol gwerthchweil yn yr awr a hanner cyntaf wedi aros efo fi fel cysur trwy’r dydd.

Felly, dyma cadw ati heddiw.

Wedi cychwyn yn bwyllog (ag eithrio gorfod mynd i’r co-op i gael ffisig i’r plantos, sydd adref efo’u annwyds heddiw), yn cael trefn ar fy meddyliau, ac wedyn off â fi ymhen munud am gyfarfod difyr arall.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s