Sut mae cychwyn arni

Un o’r pethau dwi’n gobeithio cyflawni trwy gadw dyddiadur bach ydi gorfodi fy hun i gychwyn y diwrnod yn fwy pwyllog.

Fel arfer, mae rhestr hir gen i o bethau sydd ‘angen eu gwneud’ wrth gychwyn y diwrnod – gwaith prysur, chwedl ‘Deep Work’. Bydd rhywfaint o ebyst ataf fi, bydd ebyst at gyfeiriad ‘admin’ SSi, trafodaethau newydd ar ein fforwm, sylwadau newydd ar ein hysbysebion Facebook, a thrafodaethau gwahanol efo pobl sydd yn gweithio ar y prosiect (yn gyflogedig neu fel gwirfoddolwyr).

Ar fy niwrnodiau gwaethaf, bydda i’n diflannu i mewn i un o’r tyllau hynny, a pheidio codi allan ohoni tan yn hwyr gyda’r nos – efo rhyw hen deimlad o fod wedi methu byw sut dwi isio, a methu gwthio unrhyw beth pwysig yn ei flaen.

Ond pan dwi’n cychwyn efo mwy o waith meddwl – mediteiddio, weithiau, neu efo’r dyddiadur rwan – bydda i weithiau yn llwyddo i weld yn gliriach beth ydi’r prosiect mwyaf werthchweil i mi ffocysu arni, a rhoi amser i hynna cyn cychwyn unrhyw beth arall.

A dyna’r model mae ‘Deep Work’ yn ei gymell – blociau o 90 munud, a gwrthod edrych ar ebyst/negeseuon tan i ti orffen un neu ddau floc felly.

Mae’n gallu rhoi teimlad anesmwyth i rywun – be’ os ydi’r fforwm yn ffrwydro?! – ond wedi llwyddo i beidio ag edrych ar ebyst neu negeseuon eraill o gwbl ddoe (a dydd Sul yn teimlo mymryn yn fwy fel dydd Sul!) dwi am roi cais cychwynnol arni ar ddiwrnod gwaith heddiw.

Sydd bach yn fwy heriol na byddai hi wedi bod, achos bod rhaid i mi fynd â fy mam at yr ysbyty p’nawn yma er mwyn cael profion cof – mae hi’n poeni bod hi’n cychwyn ar y daith at dementia, ac mae ambell i arwydd negyddol, felly mae’n amser cael mewnbwn meddyg.

Gwaith prysur ar ôl i mi ddod adref, felly.

Yn gyntaf, bloc 90 munud ar ddarn o waith dwfn.

Sydd yn meddwl gweithio allan beth dylai hynna fod!

Os ga i lwyddiant, bydda i’n sôn amdani yfory…

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s