O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Yli, dim bai fi ydi hyn - wedi cael fy neffro gan y larwm 5 o'r gloch sef hogyn bach yn crio am ei nwn, a does gen i'm gobaith mul cysgu eto - yn enwedig efo fy mhen yn dal i droi efo sylwadau am y Steddfod.  Dw i'n gwybod yn iawn bod 5 … Parhewch i ddarllen O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Dyfodol yr Eisteddfod a’r hwyl a sbri o anghytuno gyda Seimon Brooks

2 beth cyn cychwyn - madda i mi os bydd fy Nghymraeg yn fwy lletchwith nag arfer, ond dw i newydd orfod ateb sylw ar fy mlog 'Saesneg' yn y Sbaeneg, ac mae dal yn fore iawn i mi, ac mae'r hen frêns 'ma'n teimlo fel bod rhywun 'di gadael nhw mewn peiriant sychu dillad … Parhewch i ddarllen Dyfodol yr Eisteddfod a’r hwyl a sbri o anghytuno gyda Seimon Brooks

Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni'n mesur bob math o batrymau iechyd eraill - gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed - ond tybed faint o oriau cwsg (un o'r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy'n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi'n chwarter i bump bore … Parhewch i ddarllen Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?